Ubezpieczenie zdrowotne

Szanowni Studenci,

w związku z sygnałami o braku ubezpieczenia zdrowotnego proszę o przesłanie poniższego oświadczenia na podany adres e-mail.

„Oświadczam, że podlegam ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny zatrudnionego  rodzica”

adres e-mail – anna.golembiewska[at]umed.lodz.pl