Aktualności

06/10/2017
Kryterium przyznawania stypendiów motywacyjnych

Szanowni Studenci, W dniu 28 września 2017 r. na zebraniu studentów omówiono kryterium przyznawania stypendiów motywacyjnych zwracając się z prośbą o przedstawienie dokumentacji dotyczącej Państwa zaangażowania w  działania promujące Uniwersytet…

17/08/2017
Ubezpieczenie zdrowotne

Szanowni Studenci, w związku z sygnałami o braku ubezpieczenia zdrowotnego proszę o przesłanie poniższego oświadczenia na podany adres e-mail. „Oświadczam, że podlegam ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny zatrudnionego  rodzica” adres…

29/06/2017
Realizacja ponadprogramowej praktyki zawodowej

Szanowni Studenci, w związku z realizacją ponadprogramowej praktyki zawodowej informuję, że obowiązkiem Beneficjenta jest: Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania Uczestników projektu odbywających ponadprogramowe praktyki zawodowe poza miejscem zamieszkania zgodnie z…

04/05/2017
Wykłady on-line

Szanowni Studenci, Przystępujecie do udziału w kursie w zakresie profilaktyki chorób osób w starszym wieku. System jest dostępny pod adresem: http://wnbikp.umed.lodz.pl/opp/ Konta studentów są aktywne. Aby zalogować się pierwszy raz…