Wykłady on-line

Szanowni Studenci,

Przystępujecie do udziału w kursie w zakresie profilaktyki chorób osób w starszym wieku.

System jest dostępny pod adresem: http://wnbikp.umed.lodz.pl/opp/

Konta studentów są aktywne. Aby zalogować się pierwszy raz należy kliknąć Zaloguj się w prawym górnym rogu strony a następnie kliknąć Zapomniane hasło. Szczegółowe instrukcje znajdują się dla Was na platformie.

W obecnym semestrze zachęcamy do zapoznania się z treścią trzech wykładów:

  1. Problemy społeczno – socjalne seniorów.
  2. Zaburzenia widzenia u osób starszych.
  3. Zaburzenia słuchu u osób starszych.

Do nauki możecie przystąpić w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie. Na końcu każdego wykładu znajdziecie kilka pytań kontrolnych, które pozwolą Wam ocenić stopień opanowania przedstawionych treści. Na zakończenie pracy konieczne jest rozwiązanie krótkiego testu sprawdzającego – 5 pytań w zakresie każdego wykładu. Do testu możecie przystąpić dowolną ilość razy. Ukończenie testu wymaga 100% rozwiązania.

Każdy wykład to ok. 3 godziny pracy własnej studenta: zapoznanie się z treścią wykładu, pytaniami kontrolnymi, rozwiązanie testu. Termin zakończenia kursu: 11 VI 2017 r.

Życzymy owocnej pracy
Bogusława Łopacińska
W przypadku problemów proszę o kontakt: boguslawa.lopacinska@umed.lodz.pl   tel. 509 346 803